Thủ Thuật Blogspot - Ngẫu nhiên thay đổi màu nên cho bài viết khi load trang

Updated: 05 Feb, 2018 February 05, 2018
Với thời buổi công nghệ phát triển hiện nay, các trang blog về thủ thuật blog, blogspot mọc lên rất nhiều và gần như các thủ thuật tiện ích gần như bảo hòa.

Bài viết giữa các blog tuy trình bìa khác nhau nhưng nội dung gần như giống nhau

Vậy làm sao để người dùng nhớ đến và trở lại blog bạn thường xuyên hơn?

Đó là câu hỏi lớn

Để người dùng nhớ và ưu tiên tìm kiếm blog của bạn thì ngoài nội dung hay, trang blog load nhanh thì mình nghĩ giao diện blog bắt mắt thu hút người dùng cũng không kém phần quan trọng

Hôm nay BKN Blog xin chia sẻ một thủ thuật blog giúp blog bạn màu mè hơn đó là

Ngẫu nhiên thay đổi màu nên cho bài viết khi load trangBắt tay thôi nào đầu tiên bạn vào phần chủ đề >> Chỉnh sửa HTML >> Tìm thẻ đóng </head> và thêm code sau trước nó

Code:
<b:if cond='data:blog.pageType != &quot;item&quot;'> <script> /*<![CDATA[*/ function randOrd() { return (Math.round(Math.random())-0.5); } $(document).ready(function() { var colors= [ 'bgcolor0', 'bgcolor1', 'bgcolor2', 'bgcolor3', 'bgcolor4' ]; colors.sort( randOrd ); $('.post').each(function(i, val) { $(this).addClass(colors[i]); }); }); /*]]>*/ </script> </b:if>Tiếp theo bạn tìm thẻ ]]></b:skin> và thêm trước nó đoạn code sau

Code:
.bgcolor0{background-color:#D9B700!important;border-color:#D9B700!important} .bgcolor1{background-color:#F29500!important;border-color:#F29500!important} .bgcolor2{background-color:#0097AA!important;border-color:#0097AA!important} .bgcolor3{background-color:#C23916!important;border-color:#C23916!important} .bgcolor4{background-color:#94C849!important;border-color:#94C849!important}Lưu mẫu và thưởng thức thành quả và tất nhiên bạn có thể thay đổi màu theo ý thích của bạn
Liên hệ quảng cáo