Chia sẻ Template Blogger Landing Page Seo thân thiện

Updated: 03 Dec, 2018 December 03, 2018
Bài hôm nay, mình xin kể đến một template blogger tuyệt đẹp do bác Giang Blogger chia sẻ mang tên Premium Landing Blogger với những tính năng nổi bật như Thân thiện với mọi thiết bị, Seo thân thiện,Thao tác dễ dàng bằng cách thêm tiện ích (widget),tích hợp comment Facebook, Video Youtube chuẩn Responsive... chắc chắn sẽ làm bạn hài lòng.

Chia sẻ Template Blogger Landing Page Seo thân thiện 


HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT:


1. CHÈN VIDEO
Copy ID của video thay vão chỗ ( /embed/ID?)

<div class="video-container">
<iframe src="https://www.youtube.com/embed/ID?enablejsapi=1&rel=0&modestbranding=1&showinfo=0&controls=0&iv_load_policy=3" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
</div>

2. Chèn Bình Luận Facebook
Thay địa chỉ blog của bạn vào chỗ http://premium-landing.blogspot.com/
<div style='margin:15px;'><div class='fb-comments' data-colorscheme='light' data-href='http://premium-landing.blogspot.com/' data-numposts='5' data-width='100%'>
</div></div>

3. Các tiện ích còn lại bạn soạn bằng HTML trong bài viết rồi chèn vào Tiện ích HTML cho đẹp nhé.

LỜI KẾT:

Cảm ơn anh Giang Blogger đã chia sẻ template blogger tuyệt đẹp này,  Hãy truy cập website:
http://www.giangna.com/
để ủng hộ tác giả nhé.

Liên hệ quảng cáo